1. מחלקה לשירותים חברתיים
 2. מזכירות העירייה
 3. ניהול מעקב קשישים - מוקד רווחה
 4. שכר עובדים
 5. הנהלת חשבונות
 6. חינוך
 7. מיסים
 8. שרות פסיכולוגי
 9. נתונים של משתתפים בחוגים ובמפעל מינויים
 10. היחידה לקידום נוער
 11. שרות ייעוץ לאזרח
 12. מערכת רישוי בניה
 13. יצירת קשר עם תושבי עירית כפר סבא