דוחות מדידת רעש:

דו"ח סיור ומדידות רעש חברת "YES":

 דו"ח סיור ומדידות רעש חברת "YES"

דו"ח סיור ומדידות רעש מפעל "טבע":