על פי הוראות פקודת ותקנות הכלבת וחוק העזר העירוני , חייב בעלים של כלב לסמנו בסימון אלקטרוני, להחזיקו ברישיון ולחסנו מידי שנה.

להזכירכם, חובת בעליו של כלב להודיע לרשות על שינוי כתובתו, על דבר מותו של הכלב, או מסירתו לאחר.

תחנת החיסון פועלת ברחוב התעש 27 בכפר סבא, ביום א' וביום ה', בין השעות 16:00-18:00.
אנא הקפידו לעטות מסכה על הפה ועל האף. ללא עטיית מסכה לא יינתן שירות.

למידע נוסף על השירות הוטרינרי

סניף כפר סבא לחיסון כלבים