מחלקת רישוי בניה

שרית שיליאן
מנהלת מחלקת רישוי ובניה
09-7649175
מענה טלפוני:
ימים א', ג', ה' - בין השעות 08:30-13:00
פקס: 09-7649269, 09-7646422
 

אודות רישוי בניה

המחלקה עוסקת בטיפול בקהל הלקוחות המבקש לממש תכניות בניין העיר.
המחלקה מסייעת להוציאן מן הכוח אל הפועל באמצעות הוצאת היתרי בנייה בנכסים השונים ברחבי העיר.
המחלקה עוסקת בהנחיית ציבור הלקוחות בכל אותם מקרים בהם הבנייה ו/או השימוש בנכס מחייבים בקשות להקלה ו/או שימוש חורג ו/או תשלומים בגין השבחת נכסים.

קישור לרישוי באתר ההנדסי

ארכיון תיקי בניה במח' רישוי בניה:

קישור לטופס הזמנת תיק בניין

לצפייה בהיתרי בנייה ותוכניות בנייה (גרמושקות) הסרוקות באתר מידע הנדסי:
לעיון בתיק בניין לחצו כאן 

ניתן לאתר בקשה לפי גוש וחלקה /כתובת ואז ללחוץ על "הצג-ארכיב מסמכים".
בכדי לצפות בנוחות וביעילות בתוכניות הבניין יש לשמור על שולחן העבודה ולהיכנס לצפייה משם.

בדיקת חבות בהיטל השבחה הינה בתשלום אגרה של 192 ₪
ניתן לשלם במשרדי אגף הכנסות גבייה ושומה או בטופס מקוון באתר citypay- לחצו כאן