שמקיים אותנו ברמת המשפחה, חברים, בית ספר, קהילה, חברה וכלכלה. כולנו יחד חלק ממארג החיים של הטבע. חינוך לקיימות מושתת על ערכים כמו כבוד ההדדי, דאגה לזולת, ראיית האחר ורצון לתרום ולשנות.

פעילויות של ילדי המנהיגויות הירוקות הקיימים בבתי הספר היסודיים בעיר, מגלמים הלכה למעשה את כל הערכים הללו.
החינוך הסביבתי מתבסס על ידע, רגש ועשייה. ילדי המנהיגות הירוקה הם חוד החנית מבחינה זו. בכל שבוע נפגשים ילדי המנהיגות עם המורה המובילה ובפגישה זו הם מקבלים ידע ותכנים סביבתיים ודנים כיצד ניתן להעביר ידע זה הלאה – לקהילת בית הספר ולמעגלים נוספים. 

ילדי המנהיגות הירוקה מעבירים את הידע הלאה  בדרכים יצירתיות ומגוונות כמו: ימי שיא, הפסקות פעילות, הפגנות ,החתמה על עצומות,  תחרויות ושיתופי פעולה בין גורמים שונים ושנה לשנה אפשר לראות העמקה בתכנים, בחיבורים וביצירת אקלים מקיים ובריא יותר לילדים ולסביבה.

בתור אנשי חינוך , קהילה ועירייה, אנו מחויבים לסלול להם את הדרך, לאפשר ולהעצים  את העשייה הברוכה הזו.

הדס קרואני, רכזת חינוך לקיימות בתי הספר היסודיים, עיריית כפר סבא
טלפון: 09-7636540
כתובת דוא"ל: [email protected] 

תלמידי בתי הספר במגוון פעילויות בגינות