מיקום: רחוב ויצמן מול רחוב גלר

מין: Allocasuarina verticillata (נקרא גם Casuarina stricta)

משפחה:  קזואריניים Casuarinaceae

ירוק עד/ נשיר: ירוק עד

מועד פריחה: אביב

מוצא: אוסטרליה

אכיל/לא אכיל: לא

קזוארינה אשונה

מידע בוטני

עץ ירוק עד, גובהו עד 10 מ'. הענפים נושאים "ענפונים" דקים וירוקים המקנים לעץ מראה מחטני, מחולקים לפרקים רבים ומהוים את חלקי העץ המטמיעים. העלים זעירים דמויי קשקשים ערוכים בדורים סביב מפרקי הענפונים.
מין זה הוא דו-ביתי וחד מיני. פרחי זכר ופרחי נקבה גדלים על פרטים שונים.

מידע היסטורי

בשנות המנדט הבריטי הובאו לארץ עצים רבים ממוצא אוסטרלי וניטעו במרחב הציבורי. שלטונות המנדט והיישוב היהודי חיפשו עצים מהירי צמיחה, נותני צל, ועמידים לתנאי יובש. עצים אירופאים לא עמדו בתנאים אילו בשל הצורך שלהם בהשקיה מרובה. באוסטרליה נמצאו עצים מתאימים, ביניהם קליסטמון, אראוקריה, קזוארינה, וגרווילאה.

בעבר היה רחוב ויצמן נטוע לכל אורכו בקזוארינות. נוף הקזוארינות הוא "נוף כפר סבא" החרוט בזיכרונם של ילדי המושבה בעשורים הראשונים לקיומה. רובן ככולן נכרתו עם הרחבת הכביש, ובמקומן ניטעו עצים ממינים אחרים. כתריסר קזוארינות נותרו לאורך הרחוב.

בית מפמ כפר סבא יוני 67

פורים בכפר סבא