להלן פירוט קווי הסעות לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר.
לתשומת לבכם, תחילת יום הלימודים בתיכונים בשעה 08:00.