להלן פירוט קווי הסעות לתלמידי חטיבות הביניים בעיר.
לתשומת לבכם, תחילת יום הלימודים בחטיבות הביניים בשעה 08:30.

מקור המסלולים: גוגל מפות