פרס החינוך הארצי הוענק לעיריית כפר-סבא

(30/03/2008)

שרת החינוך יולי תמיר העניקה ביום רביעי שעבר לראש העיר כפר-סבא את פרס החינוך היישובי הארצי.
כפר-סבא הייתה מומלצת מחוז מרכז לפרס הארצי. שרת החינוך אמרה בטקס כי החל מהשנה הבאה יחל מהלך דרמטי לצמצום מספר התלמידים בכיתות שימשך לאורך תקופה מסוימת עד שבכל בית ספר ובכל כיתה ילמדו מספר מצומצם מאוד של תלמידים. "הערים הזוכות – זוכות על פעילות ראש העיר, אגפי החינוך המורים והתלמידים ואנחנו גאים בכם מאוד".
הנהלת מחוז המרכז הגישה את כפר-סבא כמועמדת לפרס הרשות המצטיינת בתחום החינוך. ועדת הפרס חילקה את תחומי הפעילויות של רשות מקומית בתחום החינוך ל-11 קריטריונים.
הרשויות שהוגשו לפרס הציגו את פעילותן ב- 6 קריטריונים שבחרו בצירוף המלצת מנהלת המחוז. ועדת הפרס בחרה אחת עשרה רשויות מצטיינות שעלו לשלב ב' ובהן ביקרה.

הוועדה התארחה בבית ספר ברנר וקיבלה סקירה על פעילותה של מערכת החינוך הכפר-סבאית בשלושה קריטריונים:

  1. שביל החלומות- מידת המעורבות של ראש הרשות ושל מינהל החינוך היישובי בנושאי חינוך ותרבות בביצוע של תכניות העבודה המוסדיות.
  2. שביל הסיכויים- ביצוע תכניות עבור אוכלוסיות בעלות צרכים יחודיים, כולל עולים חדשים, חינוך מיוחד, מצטיינים ואוכלוסיות שאינן נכללות בחוק חינוך חובה.
  3.  שביל התקוות- ביצוע תכניות לצמצום פערים, מניעת נשירה, שיקום נוער בסיכון וטיפול במוקדי אלימות".  

ד"ר סולי נתן -מנהלת מחוז המרכז כתבה בהמלצותיה בין השאר: "התנהלותה הכללית של הרשות בנושא חינוך, תרבות וספורט ראויה לציון מיוחד. העיר כפר-סבא היא דוגמא ומופת לניהול מערכת חינוך טובה, עדכנית וחדשנית. החינוך בעיר מהווה חלק עיקרי מהשיח היומיומי בכל בית, ארגון ומוסד בעיר. כפר-סבא משמשת כאבן שואבת לסביבה בהיצע התרבותי והחינוכי שהיא מאפשרת, בזכות רמתה הגבוהה ואיכותה של מערכת החינוך. בשל כך מעדיפים תושבים חדשים לבחור בה כמקום, שיתחנכו בו ילדיהם. העיר מתכננת את תהליכי העבודה במוסדות החינוך בראייה מערכתית, תוך שיתוף פעולה הדוק ושותפות אמיתית עם הנהלת המחוז, הפיקוח, המטה, קהילת החינוך העירונית, ועד ההורים העירוני וגורמים מקצועיים שונים ברשות".

ראש העיר יהודה בן חמו אמר לאחר הטקס כי " זהו אחד הרגעים המאושרים בחיי. מערכת החינוך הכפר-סבאית היא מן המעולות בארץ, והפרס הוא הכרה רשמית בכך. אין לי ספק שלדב רקוביץ- מנהל האגף חלק עיקרי ומרכזי בהצלחה הזו . למן היום הראשון בתפקידי ראיתי בו איש עם חזון היודע להוביל מערכת בצורה מעוררת התפעלות. ידעתי שיש לו כיוון ברור ויכולת להביא את מערכת החינוך בכפר-סבא להישגים גבוהים ולמקמה במקום הראוי לה.
מנהלי בתי הספר, המורים, התלמידים, העובדים, ההורים, מחלקת הנוער העירונית - כל אלו הם המפתחות להצלחת מערכת החינוך והבסיס האיתן להצלחתה של העיר כולה. אני גאה לעמוד בראש המערכת הזו כמחזיק תיק החינוך ולדעת שלמען ילדי כפר-סבא עובדים אנשים מסורים ומדהימים". 

מנהל אגף החינוך דב רקוביץ אמר עם הוודע לו על קבלת הפרס: "בראש ובראשונה אני מבקש להעלות על נס את מעורבותו האישית ותמיכתו הרבה של ראש העיר, בכל הנעשה בשדה החינוך בעירנו ובעיקר, תפיסתו ההוליסטית את התלמיד התורמת לקשר אמיץ בין מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית. הפרס הינו תוצר של השותפים הרבים לעשייה החינוכית בעירנו: מנהלי מוסדות החינוך וצוותיהם,מפקחי משרד החינוך , מחלקת הנוער, אגף החינוך על שלוחותיו- מת"י,שפ"ח והפסג"ה, אגפי הרשות המקומית, ועד ההורים העירוני, ארגוני המורים ונבחרי הציבור.הללו מהווים תזמורת אחת המבצעת באופן הרמוני את יצירת החינוך המופלאה של כפר –סבא. הפרס הוא של כל אלה העושים לטובת תלמידינו הנפלאים".