תפקידי הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

 • מתפקידה של הרשות העירונית לבטיחות בדרכים לפעול לשיפור הגורמים המשפיעים על הבטיחות בדרכים שבתחומה, בשותפות עם כל המגזרים המורכבים מהמאפיינים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים הרלוונטיים, התשתיות, השירותים והשימושים הנעשים בהם, ובהערכת מידת התאמה לקיום בטיחות בדרכים בת קיימא, לתושביה ולמבקרים בתחומה.

 • פרופיל הבטיחות בדרכים בעיר מורכב מקבוצות אחדות של מדדים, אשר יחדיו משקפים את תמונת המצב הכוללת של הבטיחות בדרכים בתחום הרשות העירונית ועל פיה נבנתה תכנית העבודה.
  קבוצת המדדים נועדה לשקף תמונת מצב בתחומים בהם אנו עוסקים, על פי שיעור היפגעות בתאונות הדרכים, ובכלל זה, השינויים התקופתיים בשיעור ההיפגעות, קבוצת מדדים המאפיינת את הפעילות להגברת הבטיחות בדרכים

 • חינוך לבטיחות בדרכים- כידוע, הגורם האנושי, קרי התנהגות הנהג, מהווה גורם דומיננטי בתאונות הדרכים.

 • אנו מאמינים כי תרבות התנהגות בדרכים מתחילה בחינוך, אשר מלמדת בכל שכבות הגיל מטמיעה ומטפחת כללי בטיחות  ותרבות נהיגה נכונים בקרב הילדים, ההורים והמורים.

 • בטיחות הקשישים בקהילה- בתאונות דרכים קטלניות וקשות שמעורבים בהן הולכי רגל, קטן יחסית מספרם של הקשישים וזאת בשל הימצאותם במסגרות יום שונות אך עדיין ניתן לראות את הקשישים נפגעים כהולכי הרגל . בכפר-סבא שיעור הקשישים באוכלוסייה גבוה בהרבה מהממוצע הארצי. זאת ועוד, בכפר סבא קיימים ריכוזי קשישים גדולים ורבים בבתי אבות, בתי דיור מוגן, מועדוני גמלאים ומרכזי יום. ולכן, קיימת תכנית אינטגרטיבית מפורטת לבטיחות בדרכים בקרב הקשישים ובשיתוף כל הגורמים המטפלים באוכלוסייה זו.

 • מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול – בישראל, כמו במדינות המפותחות בעולם המערבי, בעיית שתיית האלכוהול ונהיגה מוכרת כאחד הגורמים העיקריים לתאונות דרכים, במיוחד בקרב נהגים צעירים.
  לכן, דרושה תכנית מיוחדת בשיתוף של כל הגורמים האחראים לטיפול בבעיה זו:
  אגף החינוך, הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול, משטרה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

 • הגברת המודעות הציבורית לשימוש נכון בדרך, הגברת ההסברה בנושא לכל
  שכבות הגיל והסכנות בהסחת דעת בעת נהיגה ברכב.

עיריית כפר-סבא מציבה לעצמה יעדים למלחמה בקטל בדרכים בתחומה:

 1. אפס הרוגים.

 2. צמצום משמעותי של מספר תאונות הדרכים בעיר.

 3. הקטנת מעורבות של הולכי רגל בתאונות דרכים ע"י טיפול בתשתיות.

 4. הסברה רחבת היקף במשתמשי הרכב הדו גלגלי.

בכפר- סבא חושבים חיים!