מערכת עזר לשמיעה לעמדה בודדת (פתוחה ללא אשנב) מסוג לולאת השראה LOOP HEAR

המערכת עונה על תקנות נגישות השירות (עפ"י תקנה 18 ג עמדת שירות): "בעמדת שירות פתוחה או בעמדת שירות סגורה בה קיימת מחיצה חלקית בין פני נותן השירות למקבל השירות אחת לפחות מכל סוג שירות שניתן במקום, תמצא מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, הכוללת בנוסף מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות; ויכול שמערכת זו תותקן בעמדה אשר לא בוצעו בה התאמות נגישות כאמור בתקנות משנה." מומלץ להתקין את המערכות בכל עמדות שרות / דלפקי מודיעין/ קבלת קהל וכו'

מגבר אישי SENNHEISER A200

מגבר אישי סטריאופוני לאנשים הסובלים מירידה בשמיעה. המגבר ניתן לשימוש בהצגות, הרצאות, ישיבות ושיחה בחברה. מגבר אישי SENNHEISER A200, המגבר הינו איכותי בעל שני מיקרופונים כיווניים לתחושת כיוון הקול לדימוי פעולת השמיעה בשתי האוזניים. קל לתפעול עקב הנוחות (לקויי שמיעה נושא איתו רק את האוזנייה) המגבר מסופק עם מטען וסוללה נטענת המתאימה לעבודה של 12 שעות ברציפות. 

מערכת זימון שירות נגיש CALL HEAR עבור אדם בעל מגבלה פיסית

על מנת לאפשר ללקוח עם מגבלה פיסית או כל קושי אחר לקרוא לנותן השירות באופן מכובד, פיתחה חברת STEP HEAR בשיתוף עם חברת מהלב מערכת זימון אלחוטית CALL HEAR. המערכת כוללת פאנל המותקן בסמוך לכניסה ויחידת צלצלן (כולל נורה) בעמדת נותן השירות. האדם המבקש לקבל שירות ילחץ על הלחיץ או יצמיד את המפתח המקודד שברשותו אל הפאנל. נורה תדלק והצלצלן יצלצל בעמדת נותן השירות. כך יוכל נותן השירות לדעת כי אדם בעל מגבלה פיסית לפניו ומבקש את עזרתו.  למערכת פאנל נוסף לקריאת חירום. מומלץ להתקין יחידה בכל שירותי נכים לקריאה לעזרה במצב חירום. על גבי הצלצלן תדלק נורת חירום לאיתור הקריאה.

הנגשת חדר ישיבות ואולמות:

לולאת השראה דגם PLS100/PLS600 UNIVOX

מערכת לולאה השראתית להעברת האינפורמציה הקולית ישירות למכשיר השמיעה של האדם לקויי השמיעה המצוי בשטח הלולאה. העברת האינפורמציה באמצעות שידור אלקטרו-מגנטי הנקלט ע"י מכשיר השמיעה מאפשר למשתמש לשמוע את ההדרכה ללא הפרעות הנובעות מהתנאים האקוסטיים והמגבלות הסביבתיות  – מרחק ממקור הקול, הדהוד ורעשי רעש. המערכת מאפשרת לאדם להמשיך ולהשתמש במכשיר השמיעה האישי שלו המכוון לפי ירידת השמיעה ע"י שינוי מצב המכשיר ל- "T coil" בלבד. המערכת כוללת מגבר LOOP ולולאה השראתית להתקנה בהיקף המיצג. המערכת מתחברת למערכת הרמקול הקיימת ומשדרת ישירות למכשירי השמיעה מצב "T". המערכת תואמת את התקן הטכני IEC 118-4 ודרישות ה- ADA למבנים ומתקנים.  חובה לבצע בדיקת קרינה לאחר התקנת הלולאה לצורך בחינת עמידה בתקני בטיחות.