נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בכפר סבא נכון לאוקטובר 2021:  111,199 

התפלגות התושבים לפי גילאים: 

טווח גילים מס' תושבים
מגיל 0 עד גיל 5 9,225
מגיל 6 עד גיל 12 12,147
מגיל 13 עד גיל 17 7,111
מגיל 18 עד גיל 21 4,838
מגיל 22 עד גיל 24 3,286
מגיל 25 עד גיל 29 4,945
מגיל 30 עד גיל 34 5,581
מגיל 35 עד גיל 39 7,701
מגיל 40 עד גיל 44 8,495
מגיל 45 עד גיל 49 8,262
מגיל 50 עד גיל 54 6,045
מגיל 55 עד גיל 59 5,197
מגיל 60 עד גיל 64 5,550
מגיל 65 עד גיל 69 6,361
מגיל 70 עד גיל 74 6,884
מגיל 75 עד גיל 120 9,571

* הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי