נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים/ות בעיר

מספר התושבים/ות בכפר סבא נכון ליולי 2022:  111,426 

התפלגות מספר התושבים/ות לפי טווח גיל: 

 • מגיל 0 עד גיל 5 - 8,854 תושבים/ות
 • מגיל 6 עד גיל 12 - 12,236 תושבים/ות
 • מגיל 13 עד גיל 17 - 7,257 תושבים/ות
 • מגיל 18 עד גיל 21 - 4,912 תושבים/ות
 • מגיל 22 עד גיל 24 - 3,346 תושבים/ות
 • מגיל 25 עד גיל 29 - 4,868 תושבים/ות
 • מגיל 30 עד גיל 34 - 5,410 תושבים/ות
 • מגיל 35 עד גיל 39 - 7,501 תושבים/ות
 • מגיל 40 עד גיל 44 - 8,326 תושבים/ות
 • מגיל 45 עד גיל 49 - 8,523 תושבים/ות
 • מגיל 50 עד גיל 54 - 6,352 תושבים/ות
 • מגיל 55 עד גיל 59 - 5,144 תושבים/ות
 • מגיל 60 עד גיל 64 - 5,456 תושבים/ות
 • מגיל 65 עד גיל 69 - 6,087 תושבים/ות
 • מגיל 70 עד גיל 74 - 6,889 תושבים/ות
 • מגיל 75 עד גיל 120 - 10,265 תושבים/ות

*הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי.