נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים והתושבות בכפר סבא נכון לאפריל 2023: 111,725

התפלגות לפי טווח גיל: 

 • מגיל 0 עד גיל 5 -  8,502 תושבים ותושבות
 • מגיל 6 עד גיל 12 -  12,185 תושבים ותושבות
 • מגיל 13 עד גיל 17 -  7,537 תושבים ותושבות
 • מגיל 18 עד גיל 21 -  5,039 תושבים ותושבות
 • מגיל 22 עד גיל 24 -  3,347 תושבים ותושבות
 • מגיל 25 עד גיל 29 -  4,810 תושבים ותושבות
 • מגיל 30 עד גיל 34 -  5,396 תושבים ותושבות
 • מגיל 35 עד גיל 39 -  7,168 תושבים ותושבות
 • מגיל 40 עד גיל 44 -  8,314 תושבים ותושבות
 • מגיל 45 עד גיל 49 -  8,611 תושבים ותושבות
 • מגיל 50 עד גיל 54 -  6,703 תושבים ותושבות
 • מגיל 55 עד גיל 59 -  5,151 תושבים ותושבות
 • מגיל 60 עד גיל 64 -  5,370 תושבים ותושבות
 • מגיל 65 עד גיל 69 -  5,870 תושבים ותושבות
 • מגיל 70 עד גיל 74 -  6,793 תושבים ותושבות
 • מגיל 75 עד גיל 120 -  10,929 תושבים ותושבות

*הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי.