נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים והתושבות בכפר סבא נכון לדצמבר 2022: 111,513 

התפלגות לפי טווח גיל: 

 • מגיל 0 עד גיל 5 - 8,672 תושבים ותושבות
 • מגיל 6 עד גיל 12 - 12,172 תושבים ותושבות
 • מגיל 13 עד גיל 17 - 7,413 תושבים ותושבות
 • מגיל 18 עד גיל 21 - 4,964 תושבים ותושבות
 • מגיל 22 עד גיל 24 - 3,335 תושבים ותושבות
 • מגיל 25 עד גיל 29 - 4,802 תושבים ותושבות
 • מגיל 30 עד גיל 34 - 5,437 תושבים ותושבות
 • מגיל 35 עד גיל 39 - 7,281 תושבים ותושבות
 • מגיל 40 עד גיל 44 - 8,284 תושבים ותושבות
 • מגיל 45 עד גיל 49 - 8,588 תושבים ותושבות
 • מגיל 50 עד גיל 54 - 6,589 תושבים ותושבות
 • מגיל 55 עד גיל 59 - 5,123 תושבים ותושבות
 • מגיל 60 עד גיל 64 - 5,414 תושבים ותושבות
 • מגיל 65 עד גיל 69 - 5,981 תושבים ותושבות
 • מגיל 70 עד גיל 74 - 6,901 תושבים ותושבות
 • מגיל 75 עד גיל 120 - 10,557 תושבים ותושבות

*הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי.