נרשמים לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ד

הורים יקרים,

אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדכם / ילדתכם לגנים העירוניים לקראת שנת הלימודים תשפ"ד.
על פי החוק, חובת הרישום חלה על כולם, גם על תלמידים ותלמידות ממשיכים במערכת החינוך.

הרישום לגן ילדים מסוג "מוכר שאינו רשמי", התבצע באמצעות טופס מקוון בתקופת הרישום.

הרישום יתקיים בין התאריכים:

יום שני, א' בשבט תשפ"ג 23/01/2023 החל מהשעה 10:00 בבוקר
ועד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג 12/02/2023 בשעה 23:30 בלילה

שימו לב, בתהליך השיבוץ לגן אין משמעות לתאריך הרישום ומלבד שהוא מתבצע בתווך תאריכי הרישום הפורמאלי.

מידע מפורט ניתן למצוא בחוברת:
חוברת הרישום לגנים תשפ"ד

רשימת גני ילדים תשפ"ד

להלן רשימת גני הילדים בכפר סבא הפתוחים לרישום לשנת הלימודים תשפ"ד.
*הנתונים אינם סופיים ועשויים להשתנות על פי שיקולים מקצועיים ומערכתיים, לרבות שיבוץ צוותי החינוך.

רשימת גני ילדים תשפ"ד - עדכני ליום 24/07/2023
רשימת גני ילדים מסוג מוכר שאינו רשמי
איגרת מיוחדת להורים לקראת הרישום

נוהלי רישום:

הכניסה לגן עירוני מלווה בהתרגשות רבה, חשוב לנו שהתהליך יהיה עבורכם זמין ונגיש.
תהליך הרישום ייעשה באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט העירוני.
באתר תוכלו לצפות במידע ובהנחיות הרישום לגני הילדים. שירות זה מתבצע באופן מאובטח, תוך הקפדה על כל כללי הזהירות ברשת. השירות מתקדם, נגיש, מהיר וזמין בכל שעות היממה.

 • כל הילדים מחויבים ברישום לגן הילדים, גם ילדים הלומדים השנה בגן הילדים העירוני מחויבים ברישום כנדרש.
 • הרישום יתקיים בפעימה אחת בלבד, דרך אתר הרישום.
 • בחלק הראשון של אתר הרישום עליכם להזין את העדפותיכם החינוכיות ובחלק השני לבחור שלושה גנים לשיבוץ ע"פ סדר עדיפות.
 • הגנים אשר יוצגו לכם בתהליך זה, הם הגנים המתאימים לכם ע"פ הערכים שהצגתם בחלק הראשון של הרישום.
 • ככל שתהיה הרשמה עודפת לגן כזה או אחר, וללא יכולת להעדיף ילד אחד על פני השני, מנגנון הוויסות שיופעל יהיה הגרלה.
 • הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו גילי.
 • השיבוץ לגן הילדים ייקבע על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין.

רישום כוזב ומסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד ושל הוריו מהווה עבירה פלילית (חוזר מנכ"ל סב/7א של משרד החינוך).

ערב היכרות לקראת הרישום:

ערב היכרות עם תהליך הרישום התקיים בתאריך 16/01/2023, יום שני בשעה 19:00.
הערב מיועד להורים לילדים וילדות הנכנסים לשנתם הראשונה בגן עירוני בשנת הלימודים תשפ"ד. במהלך המפגש נציג את אופן תהליך הרישום, אופן פעילות הגנים, טיפים להסתגלות למסגרת חדשה, וכיצד תוכלו אתם, ההורים, לסייע לילדכם/ ילדתכן. המפגש התקיים באמצעות זום: לפרטים נוספים

מה כדאי לדעת לפני הרישום?

מאיזה גיל אפשר לרשום ילדים וילדות לגנים העירוניים?

לגן עירוני נרשמים מגיל 3. להלן שנתוני הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד:

 1. גן חובה: ילידי/ ילידות 01/01/2018 עד 31/12/2018
 2. גן טרום חובה: ילידי/ ילידות 01/01/2019 עד 31/12/2019
 3. גן טרום טרום חובה: ילידי/ילידות 01/01/2020 עד 31/12/2020

אנחנו רשומים השנה לגן עירוני, האם צריך להירשם שוב לשנה הבאה?

הרישום לגנים העירוניים מחייב את כל הילדים והילדות בכל שנה מחדש.

מתי ואיך נרשמים?

תאריכי הרישום הם ארציים. השנה, נרשמים לגני הילדים בין התאריכים 23/01/2023-12/02/2023.
הרישום מתבצע במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה.

מהו שכר הלימוד בגן הילדים?

משנת הלימודים תשע"ג לא נגבה שכר לימוד מילדי/ילדות גן חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה, בהתאם לחוק חינוך חינם מגיל 3. 
הוראות החוק אינן כוללות עלויות ביטוח, הזנה, הסעה, תל"ן (תכנית לימודים נוספת) - שייגבו כבעבר ובהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת.

האם פועלים בכפר סבא גנים ייחודיים?

גנים ייחודים על אזוריים: בכפר סבא פועלים שני גנים ייחודיים לגילאי 4-5.

 1. גן יקינטון ברוח המונטסורי ברחוב ויתקין 12
 2. גן דקל ברוח הדמוקרטי ברחוב הגפן 12

ילדים המעוניינים להירשם לגנים אלו יעשו זאת במעמד הרישום. שימו לב, במידה ותהיה הרשמה עודפת לגנים אלה, מנגנון הוויסות יהיה כמו בכל גני הילדים – הגרלה.
ילדים ממשיכים לא נדרשים בהשתתפות בהגרלה.
אין רציפות לימודית בין גני הילדים העל עירוניים לבין בתי הספר.

תהליך הרישום

איך נרשמים לגן עירוני?

הרישום לגני הילדים העירוניים נעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ.
ילדים וילדות שהוריהם לא ירשמו אותם במועד, ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים במסך הכניסה:

 1. תעודת זהות הורה
 2. תעודת זהות ילד/ילדה

לאחר ההזדהות הראשונית, יישלח קוד אימות לכניסה למייל או לנייד שלכם לפי בחירתכם.
הקלידו את קוד האימות שקיבלתם והמשיכו בתהליך הרשמה.

לתשומת לבכם, במידה ופרטי הקשר המוצגים אינם עדכניים, באפשרותכם להקליק על "עדכון פרטי קשר" המופיע במסך ההזדהות, ולמלא את הפרטים הנדרשים.
בשלב זה תתבקשו לאמת את תאריך הלידה של הילד/ילדה.

לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד או התלמידה ועל מגוריי ההורים, תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות.

האם צריך לצרף מסמכים כלשהם בעת הרישום?

הנרשמים והנרשמות באינטרנט יכולים לטעון למערכת מסמכים רלוונטיים בסיום תהליך הרישום. למשל, מסמכים רפואיים, נספח ד' לרישום בגן מוכר שאינו רשמי וכיו"ב.

מהם המסמכים הדרושים לביצוע הרישום?

 1. תושבי כפר סבא
  • במעמד הרישום המקוון, תדרשו להזין מספר תעודת זהות של הילד הנרשם ומספר תעודת זהות של ההורה הרושם.
  • תושבים המתגוררים בכפר סבא  ולא עדכנו את כתובת מגוריהם החדשה, לא יוכלו לבצע רישום לילדם בעיר בטרם עדכון. ניתן לעדכן זאת באתר הרישום.
  • יש להצטייד באמצעי תשלום.
 2. תושבים חדשים
  • חוזה קניה או חוזה שכירות בכפר סבא בציון כתובת הנכס.
  • טופס ביטול הרישום לשנה“ל תשפ"ד מהרשות הקודמת .
  • תעודות זהות של שני ההורים + הספח בה מצוין כתובת התלמיד והוריו בכפר סבא.
  • אמצעי תשלום
 3. הורים עצמאיים/הורים החיים בנפרד: (גרושים/פרודים/יחידנים/רווקים)
  • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). 
  • כתנאי המשך שיבוץ הילד/ ילדה לגן, על שני ההורים למלא ולחתום על טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאים, בצירוף צילום תעודות זהות כולל תמונה וספח פתוח עם פרטי הילד/ ילדה ולצרף את הטופס במעמד הרישום.
  • במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין אופן חינוכו של הילד/ ילדה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת גני-הילדים את החלטת בית המשפט.
 4. אפוטרופוס או משפחת אומנה:
  • תעודת זהות בה מופיעה הכתובת בכפר סבא
  • אישור המגדיר את מעמדו
 5. מיופה כח:
  • תעודת זהות של הרושם
  • ייפוי כח מתאים חתום ע"י ההורים
  • תעודת זהות של שני ההורים + הספח
 6. חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין:
  באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים. ההורה של התלמיד אשר כתובתו במרשם האוכלוסין אינו כתובת מגורי התלמיד, יפנה במייל למדור רישום לעדכון כתובתו.

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד ושל הוריו, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

איך נרשמים תושבים שאין להם תעודת זהות?

הרישום לתושבים ותושבות שאינם מחזיקים בתעודות זהות, יתבצע פרונטלית במחלקה בלבד בזימון תור מראש

האם אפשר לבחור גן?

השנה, כבר במעמד הרישום ייפתחו עבורכם רשימת גני הילדים לבחירה.
הגנים אשר יוצגו לכם בתהליך זה, הם הגנים המתאימים לכם על פי הערכים שהצגתם בחלק הראשון של הרישום.
בתהליך הרישום תתבקשו לבחור גן בעדיפות ראשונה, שנייה ושלישית. אגף החינוך יעשה את מירב המאמצים להיענות לאחת מהבקשות. 

איך אדע שהרישום באינטרנט נקלט?

בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ויישלחו אליכם מסרון ודוא"ל על השלמת התהליך.
אם לא התקבלו הודעות אלה, אנא פנו למרכז שירות חינוך כדי לוודא שהרישום נקלט.

הכתובת במערכת הרישום שונה מכתובת מגורי בפועל, כיצד אוכל להירשם?

עדכון כתובת מגורים בתקופת הרישום יתאפשר השנה במסגרת מערכת הרישום לגנים:
לאחר הכניסה הראשונית למערכת תתבקשו למלא מספר פרטים ולצרף את המסמכים הנדרשים-

 1. צילום תעודות זהות של שני ההורים מעודכנות לכתובת המגורים בפועל, עם ספחים מעודכנים עם פרטי הילד או הילדה או אסמכתה המעידה על עדכון כתובת הילד או הילדה במשרד הפנים.
 2.  חוזה דירה או ארנונה מעודכנת על שם ההורים.

הפנייה תישלח למחלקה ותטופל בתוך שלושה ימי פעילות. לאחר מכן יתאפשר המשך הרישום באתר האינטרנט על פי הכתובת החדשה.

הנני תושב/ תושבת חדש/ חדשה, כיצד אוכל להירשם?

הרישום לתושבים חדשים בתקופת הרישום יתאפשר השנה במסגרת מערכת הרישום לגנים:
במסך הכניסה למערכת הרישום, הקליקו על הקישור "הירשם כתושב" - מלאו את הפרטים וצרפו את המסמכים הנדרשים.

הפנייה תישלח למחלקה ותטופל בתוך שלושה ימי פעילות. לאחר מכן יתאפשר המשך הרישום באתר האינטרנט על פי הפרטים שמילאתם.

פספסנו את תקופת הרישום, מה עושים?

הורים שלא רשמו את בנם/בתם במועד הרישום הארצי, יתבקשו לבצע רישום ידני באגף החינוך. 
לא נוכל להתחייב על בחירת גנים ברישום מאוחר, השיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד.

לאחר הרישום

מתי ואיך אדע לאיזה גן שובץ/ שובצה ילדי/ילדתי?

הנרשמים והנרשמות בתקופת הרישום יוכלו לצפות בשיבוץ במערכת הרישום והשיבוץ במהלך מאי-יוני 2023.
הודעה על מועד מדויק תתפרסם בנפרד.

מה הקריטריונים לשיבוץ?

הקריטריונים:

 1. זרם חינוכי - על פי בחירת ההורים (ממלכתי/ ממלכתי דתי/ חב"ד/ מוכר שאינו רישמי)
 2. סוג גן - גנים הפועלים ביום לימודים קצר או יום לימודים ארוך.
 3. גיל הילד/ילדה – בהתאם לתאריך הלידה, בסדר יורד מהילד/ ילדה הגדולים ביותר לצעיר/ צעירה ביותר (חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה). ילדי/ילדות שנתון טרום חובה ישובצו לגן חובה בהתאם ליכולת הקליטה של הגן, לאחר קליטת כל ילדי/ ילדות החובה באזור. ילידי/ילידות שנתון טרום-טרום חובה ישובצו לגני הילדים לאחר קליטתו של כל שנתון גיל חמש וארבע. השיבוץ ייעשה בהתאם ליכולת הקליטה בגנים ולא בהכרח באזור המגורים.
 4. אזור מגורים – גן באזור המגורים על פי הכתובת המופיעה בתעודת זהות/ חוזה רכישת דירה/ חוזה שכירות/ שובר ארנונה.
 5. מספר ילדים/ ילדות בגן – עד 35 ילדים/ ילדות.
 6. איזון מגדרי ככל הניתן – בנים, בנות.
 7. איזון הגן גילי ככל הניתן.
 8. מענה לצרכים ייחודים עפ"י שיקולים מקצועיים.

השיבוץ משקלל את כלל הקריטריונים, תוך התחשבות בהעדפות ההורים ברישום ובשיקולים מערכתיים פדגוגיים.
אגף החינוך עושה את מירב המאמצים כדי להיענות לבחירת ההורים, אך אינו יכול להתחייב לכך.

האם אפשר לערער על השיבוץ לגן?

במידה ואינכם/ אינכן מרוצים מהשיבוץ לגן הילדים, תוכלו להגיש בקשת ערעור לשיבוץ לגן אחר.

ועדת ערער תדון בהתאם לקריטריונים הבאים:

 1. סיבות אישיות/ משפחתיות/ רפואיות חריגות (בצרוף מסמכים).
 2. שיקולים פדגוגיים

הערה:

 1. הגשת ערעור על שיבוץ תתקיים דרך אתר הצפייה בשיבוצים, בקישור שייפתח תחת הצפייה בשיבוץ הסופי שקיבלתם.
 2. בקשות שיישלחו במייל או דרך הטלפון לא יידונו.
 3. הטופס יתפרסם בסמוך לפרסום השיבוצים באתר העירייה.

במידה ויתפנו מקומות בגנים, תיערך בחינה נוספת לערערים שהוגשו במועד, בהתאם לקריטריונים לשיבוץ. פרטים נוספים על תהליך הערר יפורסמו במכתב השיבוץ שיישלח אליכם בתום השיבוץ.

האם אפשר לבטל רישום לגן?

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר או ארץ אחרת, או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. ללא הסדרת ביטול הרישום, לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.

ניתן לשלוח את הבקשה למרכז שירות לחינוך באמצעות טופס ביטול רישום חתום בצירוף המסמכים הנדרשים.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, בקשות לביטול רישום שיוגשו בתקופת הרישום יטופלו בתוך שלושה ימי עסקים.

שימו לב: לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם/ ילדתכם.

האם אפשר לעבור גן במהלך השנה?

מעבר גן במהלך שנת הלימודים יתאפשר מאחת הסיבות הבאות:

 1. מעבר דירה
 2. שינוי זרם (ממלכתי / ממלכתי-דתי)
 3. מקרי פרט (סיבות רפואיות, פדגוגיות, אישיות וכיו"ב)

כל בקשה תדון בשיתוף מנהלת הגן, צוותי הפיקוח, השפ"ח ואגף החינוך.

*לנוחיותכם, בקשות לשינוי כתובת ולרישום תושבים חדשים ניתן להגיש באמצעות מערכת הרישום.


שירות בזמן תקופת הרישום לגנים

הרישום לגני ילדים יתקיים החל מתאריך 23/1/2023 ועד לתאריך 12/02/2023.
במרכז השירות לחינוך תוכלו לקבל את השירות הטוב ביותר בכל אחד מנושאי הרישום:
למעבר לזימון תורים

טל' מרכז שירות חינוך: 09-7649244
כתובת: ויצמן 135, אגף החינוך
אנו זמינים עבורכם גם באתר העירוני ובאמצעות הטפסים המקוונים

טפסים שיכולים לסייע

טופס ביטול רישום


כתב התחייבות גני ילדים


כתב הצהרה להורה עצמאי


הגשת בקשה לסייע רפואי / סייעת רפואית


שובר הוראה לחיוב בהוראת קבע להדפסה


כל הטפסים חינוך קדם יסודי

בברכה,
אגף החינוך העירוני – מחלקת חינוך קדם יסודי.

לדף חינוך ראשי