פרטי הזכאות להנחה 

הנחת נכי משטרה ושירות בתי הסוהר
הנחה לתושבים שהוכרו כנכי משטרה ושירות בתי הסוהר 
 
שיעור ההנחה
עד 66% - עד 4 נפשות – בגין 70 מ"ר. 
              מעל 4 נפשות –בגין 90 מ"ר.

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצאו אישורים בהתאם.  

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות