פרטי הזכאות להנחה

נכות אי כושר

  • נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה.
  • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה.

שיעור ההנחה
עד 80% בגין 140 מ"ר.

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות