ניסים אשכנזי

ניסים אשכנזי נולד בקאהיר למשפחה ציונית שסייעה רבות לנזקקי הקהילה. משפחה שעלתה ארצה לאחר מבצע קדש ולאחר שרכושם הוחרם.
ניסים עבד שנים רבות ב"מבטחים" כמבקר ארצי, מנהל חשבונות ראשי וראש אגף הכספים עד לפרישתו.
במסגרת פעילותו ההתנדבותית הקים ועדת קליטה ציבורית שפעלה בעיקר בשכונות המזרחיות של כפר סבא.
ניסים אשכנזי, כחבר מועצת העיר במשך שלוש קדנציות, היה פעיל במיוחד כיו"ר הוועדה לרישוי עסקים, יו"ר ועדת הרווחה, יו"ר ועדת הביטחון ועוד. את פעילותו מיקד בעיקר בתחום המחלקה הסוציאלית, שבמסגרתה פעל רבות לפתרון של מצוקות אנוש קשות. ניסים היה גם חבר הנהלת מפעל המים ויו"ר ועדת הביקורת במפעל המים.   ניסים אשכנזי, כחבר מליאת מועצת הפועלים, זכה על פועלו לתואר "יקיר ההסתדרות".
גם היום הוא ממשיך להתנדב במסגרת "ש.י.ל" – שרות יעוץ לאזרח – בנושא זכויות עובדים ובמסגרת שרות יעוץ לקשיש מטעם הביטוח הלאומי.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא. 
 
ניסים עבד שנים רבות ב"מבטחים" כמבקר ארצי, מנהל חשבונות ראשי וראש אגף הכספים עד לפרישתו.
במסגרת פעילותו ההתנדבותית הקים ועדת קליטה ציבורית שפעלה בעיקר בשכונות המזרחיות של כפר סבא.
ניסים אשכנזי, כחבר מועצת העיר במשך שלוש קדנציות, היה פעיל במיוחד כיו"ר הוועדה לרישוי עסקים, יו"ר ועדת הרווחה, יו"ר ועדת הביטחון ועוד. את פעילותו מיקד בעיקר בתחום המחלקה הסוציאלית, שבמסגרתה פעל רבות לפתרון של מצוקות אנוש קשות. ניסים היה גם חבר הנהלת מפעל המים ויו"ר ועדת הביקורת במפעל המים.   ניסים אשכנזי, כחבר מליאת מועצת הפועלים, זכה על פועלו לתואר "יקיר ההסתדרות".
גם היום הוא ממשיך להתנדב במסגרת "ש.י.ל" – שרות יעוץ לאזרח – בנושא זכויות עובדים ובמסגרת שרות יעוץ לקשיש מטעם הביטוח הלאומי.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא.