נוהל פנייה לדוברות העירייה בנושא צילומים

העיר כפר סבא משמשת כיעד מבוקש לצילום, בדגש על הגינות, הפארקים, מבני ציבור ואלמנטים אמנותיים במרחב הציבורי.
במהלך השנה נערכים בעיר צילומי סצנות מסרטים, סדרות טלוויזיה, הפקות תשדירי פרסומות וסרטי סטודנטים.

צילום בעיר מחייב קבלת היתר מהעירייה.
לקבלת היתר יש להגיש בקשה לדוברות העירייה, באמצעות מילוי טופס מקוון שמכיל את כל הפרטים המבוקשים:
תיאור הצילום, תקציר נושא הצילומים, מיקום, מועד ושעות מדויקות.
יש להמציא תעודת זהות של הפונה וביטוח צד ג'. בהמשך על פי היקף ההפקה ובהתאם לצורך, תיתכן דרישה לביטוחים נוספים, דוגמת חבות מעבידים כשמדובר בעובדים שכירים.
יש להגיש את הבקשה והמסמכים לפחות 14 ימי עבודה לפני המועד המבוקש לצילום.

הבקשה תיבחן על ידי הגורמים העירוניים בהתאם לסייגים הנוגעים לתוכן התסריט, לבטיחות לשעות הצילום ולחוקי העזר העירונים.
התשלום עבור הטיפול בפנייה: 200 ₪, במקרים של הפקות ייעודיות המחייבות היערכות מיוחדת, התשלום יתומחר בנפרד.
מתן הקרדיט - עיריית כפר סבא.

צילומים פטורים מהיתר
פטור מהיתר יחול על צילומים לצרכי סיקור חדשותי הנעשה על ידי גורם עיתונאי מורשה לפי הדין (חברות חדשות, אתרי חדשות, סוכנויות ידיעות וכיו"ב), בעת התרחשות חדשותית וכן על צילומים היזומים על ידי העירייה או החברה. 

הגשת בקשה:

על מנת לאפשר את בדיקת הבקשה ואישורה, יש למלא טופס מקוון בקישור הבא:

טופס בקשה להיתר צילומים בכפר סבא

דגשים:

  • סרט סטודנטים, בהצגת אישור מוסד אקדמי מוכר - פטור מתשלום עבור אגרת פיקוח.
  • שעת עובד שטח עירוני (פקח/חשמלאי/שרברב וכו') - 100 ש"ח.
  • חנייה בכחול לבן - על פי התעריף העירוני.
  • שימוש בנכסים עירוניים - על פי התעריף העירוני, ועל פי שיקול המתפעל את הנכס.
  • הוצאות אחרות (חשמל, מים וכו') – עפ"י העלות בפועל או עפ"י הערכת המנהל האחראי לנושא.