פרטי הזכאות להנחה

משרתי מילואים:

  • בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים תונפק "תעודת משרת מילואים פעיל" / "תעודת מפקד בשרות מילואים פעיל".
  • תושב המעוניין לברר פרטים בנוגע לזכאותו לקבלת התעודה יכול ליצור קשר עם מוקד מילואים בטל'- 03-6553655 או במייל- [email protected]

שיעור ההנחה:

  • משרת מילואים פעיל - 5% 
  • מפקד בשירות מילואים פעיל - 25% - עד 100 מטר

המסמכים הנדרשים:

  • המבקש הינו מחזיק בנכס מגורים.
  • ההנחה תוענק לתושב אשר יציג תעודת משרת מילואים פעיל או בהצגת אישור רשמי תקף מצה"ל כי הוא משרת מילואים פעיל.
  • התנאי לקבלת ההנחה היא תושב ששירת לפחות 20 ימי מילואים מצטברים במהלך 3 השנים האחרונות או חלק מהן.

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה - משרת מילואים פעיל - 5% 

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות - *מפקד בשירות פעיל - 25% - עד 100 מטר
*יש לציין שההנחה ל"מפקד בשירות מילואים פעיל" ניתנת אוטומטית. אנו ממליצים לפנות רק במידה וקיימת בעיה בשובר הארנונה וההנחה אינה התקבלה.

טפסים אגף הכנסות