לשכה משפטית:

נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

תהליך ערעור על כל דו"ח עירוני קבלת התייחסות לחיוב או לשלילה על ידי התובע העירוני 45 ימים 00:45:00:00

מחלקת תביעות נזיקין:

נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

תביעות תושבים בחינת התביעה על ידי הגורמים העירוניים ומתן תשובה להמשך תהליך באם יש צורך 35 ימים 00:35:00:00