פרטי הזכאות להנחה

הנחת משפחות שכולות - מיועדת למשפחה שכולה ו/או שאירים שכולות.

שיעור ההנחה
עד 66% - עד 4 נפשות – בגין 70 מ"ר. 
             מעל 4 נפשות –בגין 90 מ"ר.

המסמכים הנדרשים:

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצאו אישורים בהתאם

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות