המחלקה לעבודה קהילתית פועלת לקידום ותמיכה בקהילת המשפחות שבראשן הורה עצמאי* ופיתוח מענים ושירותים בהתאם לצרכי המשפחות. 

במסגרת זו ניתן לקבל מידע אודות זכויות, פעילויות, קבוצות, ושירותים שקיימים בעיר עבור קהילה זו.
במהלך השנה מתקיימות תכניות מגוונות ומשתנות - קבוצות , פעילויות הורים-ילדים , סדנאות ועוד.

לקבלת מידע אודות הפעילויות, זכויות ושירותים למשפחות שבראשן הורה עצמאי, יש לפנות לעו"ס מיכל אלמוג:  
כתובת מייל michala@ksaba.co.il או בטלפון 09-7641107.

*הורה עצמאי/ת הוא/היא רווק/ה או גרוש/ה או בתהליכי פרידה או אלמן/ה, שיש להם ילדים עד גיל 18.