תצורה של גג ירוק

כל החומרים בהם נעשה שימוש במערכת הגג הירוק צריכים לעבור מבחנים בפרוטוקולים מקובלים (כגון מכון התקנים, FLL) והוגדרו מתאימים על ידי התאמה לקריטריוני ביצוע דרושים.

גג ירוק דורש רמות נאותות של כל אחד מהנ"ל על מנת לשגשג: שכבות הגג המחשה

  • אור יום
  • לחות
  • ניקוז
  • אוורור לבתי השורשים
  • דישון

מערכת הגג הירוק צריכה להיבנות כך שהיא מספקת מאזן נכון של כלל הדרישות מעלה בכדי להאריך חיי צמחים. ניתן לצלוח משימה זו על ידי יצירת שילוב מתאים של המרכיבים להלן.

שכבות הגג:

  1. יריעות למניעת נזקי שורשים
  2. הגנה מפני לחות / שכבת הגנה
  3. ניקוז / שכבת אגירה
  4. שכבת סינון
  5. מימד צומח