נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

איכות המים פניה בנושא איכות המים, עכירות, טעם, ריח 7 ימים

00:07:00:00

מד מים-בדיקת בוררות טיפול בפניה בנושא מד מים-בדיקת בוררות 14 ימים

00:14:00:00

נזילה-מד/שיבר טיפול בפניה בנושא נזילה-מד או שיבר מחוץ לגבולות בניין יומיים

00:02:00:00

נזילה-משטח פרטי טיפול בפניה בנושא נזילה-משטח פרטי יום

00:01:00:00

נזילה-משטח צבורי טיפול בפניה בנושא נזילה-משטח ציבורי  יום

00:01:00:00

שיבר לא סוגר טיפול בפניה בנושא שיבר לא סוגר או מטפטף יומיים

00:02:00:00

תיקון פיצוץ זמן הגעה לפיצוץ צינור בשטח ציבורי  מיידי

 

לחץ מים (גבוה או נמוך) טיפול בפניה בנושא לחץ מים (גבוה או נמוך) יום

00:01:00:00

תיקון כביש או מדרכה או שוחה טיפול בפניה בנושא תיקון כביש או מדרכה או שוחה  יומיים

00:02:00:00