לשכת מנכ"ל העירייה
personמנכ"ל העירייה יובל בודניצקי
personטלפון 09-7649116 / 09-7649119
personפקס 09-7649389
personכתובת רח' ויצמן 135
personשעות פעילות קבלת קהל במשרדי העירייה בתיאום מראש ובהצגת תו ירוק
personהערות מען למכתבים: ויצמן 135 ת.ד. 25 כפר-סבא, 4410001

בעלי תפקידים בלשכת מנכ"ל:

אליסה ניקיטין
מנהלת לשכת מנכ"ל
09-7649119
מיטל קולין
עוזרת מנכ"ל העירייה
09-7649116
רחלי רם
רכזת משימות מנכ"ל/ ועדות העירייה/ שקיפות
09-7636520
לירון גרומברג
ממונה נגישות, ממונה קורונה עירונית
09-7901635
אבי אלון
פקיד לשכה, אחראי על סקרי בקרת איכות ושביעות רצון
09-7649104

מטרות עיר: 

  • כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם.
  • כפר סבא עיר נגישה, מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות – בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל אדם, משפחה וקהילה.
  • כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה - בכלל התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית.
  • כפר סבא עיר שיתופית - בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך.
  • כפר סבא עיר של חינוך, תרבות, ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים, עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים.
  • כפר סבא עיר נקייה ומקיימת - הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה. עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים.
  • כפר סבא עיר המציעה איכות חיים, בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה ובאיה.
  • עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה, הלמידה וההתמקצעות.
  • כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר.

פניות הציבור

לכל יחידה בעירייה קיים מענה בתחומי הפעילות המקצועית שבה היא עוסקת.
פניות הציבור מטפלת במגוון רחב של נושאים: בקשה חוזרת , תלונה, נושא שלא טופל או טופל שלא לשביעות רצון הפונה, הצעת ייעול, בירור כללי וכיוצא בזה, אשר לא קיבלו מענה באופן ישיר מול יחידות העירייה השונות.
פניות הציבור אחראים לרכז את הבקשה ולוודא מענה יעיל ומיטבי לכל פניה.
פנו אלינו: pnyotmankal@ksaba.co.il