נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

מענה למייל על ידי לשכת מנכ"ל

מענה למייל שנשלח ללשכת מנכ"ל

יום

00:01:00:00

בקשה לשיחה טלפונית

בקשה לשוחח עם לשכת מנכ"ל העירייה בכל נושא

2 ימים

00:02:00:00

הזמנה לאירוע אישיציבורי

בקשה להזמין את מנכ"ל העירייה בכל נושא

2 ימים

00:02:00:00

הזמנה לאירוע עירוני

בקשה להזמין את מנכ"ל העירייה בכל נושא

3 ימים

00:03:00:00

עוזר מנכ"ל

בקשה לשוחח עם ע. מנכ"ל העירייה בכל נושא

יום

00:01:00:00