מנחם בן-דוד ("בנץ")

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
כ' באדר תשמ"ח, 9.3.88 
 
עלה ארצה בשנת 1924 מצ'כוסלובקיה. הגיע לפתח תקוה, שם עבד בחקלאות ועסק בשמירה ובהתנדבות. לכפר סבא הגיע בשנת 1932, ועד 1959 עבד בחקלאות.
מ-1959 ועד 1983 עבד וניהל את שירותי "מגן דוד אדום" ומכבי אש.
שירת ב"הגנה" מ-1936 ועד קום המדינה בתפקידים של שמירה, סיורים ומודיעין. ב-1938 התמנה כמפקד המקום ("מפקד הנקודה") ומאוחר יותר כמפקד האזור, שכלל את כפר סבא ומשק האוצר. בתפקיד זה פעל עד 1944. את כל תפקידיו בשמירה ובהגנה עשה בהתנדבות. את מיטב שנותיו הקדיש מנחם ("בנץ") להגנת הישוב ולשירותי "מגן דוד אדום" ומכבי אש.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-40 למדינת ישראל וה-85 לכפר סבא.