מיכאל הלנברג

עלה ארצה בשנת 1925 כחלוץ מגשים, כשעמו מטען תרבותי רב-יהודי וכללי.
לאחר עבודתו בייבוש ביצות כבארה הגיע לכפר סבא בשנת 1927 ונמנה עם ראשוני הפועלים בפרדס "למפרט" שהתפרסם בסיסמתו "עבודה עברית טהורה".
מיכאל הלנברג בלט כאחד מנציגיו של ציבור הפועלים ונושאי דגלו במאבקיו הממושכים על צביונו של המקום כמושבת פועלים.
מיכאל הלנברג תרם מכשרונו הגדול וממרצו הרב למוסדות הכלכליים והחברתיים של מועצת הפועלים כמזכיר אגודת פועלי הבניין, כאחד ממנהלי המשרד הקבלני לבניין ועוד.   את דגל מחנה העבודה נשא מיכאל הלנברג ברמה בדרכו הציבורית הארוכה ורבת ההישגים, כאחד מנבחרי הרשות המקומית, למן המועצה הנבחרת הראשונה ובמשך 30 שנה רצופות, כשהוא ממלא תפקידים מרכזיים כחבר הנהלתה וכסגן ראש המועצה.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.