הורים יקרים,

תודה שלקחתם חלק בשיח בנושא ילדים שוני צרכים בגני הילדים.

חשוב לנו להביא לידיעתכם:

סיכום עיקרי הדברים שעלו במפגש מיום 19.8.18 

טופס משוב בנושא שיתוך ציבור