גירושין מתבצעים בבית הדין הרבני בלבד.

לשירותכם/ן דרכי יצירת קשר עמם:

מרכז המידע הארצי בטלפון: 5889*
באפשרותכם/ן לעיין במידע נוסף ולהגיש בקשות מקוונת באמצעות אתר בתי הדין הרבניים הממשלתי בפורטל  GOV.