מחלקת פרט (חנ"מ)
personמנהלת מחלקת פרט הדס טרוסטלר
personטלפון 09-7649284
personפקס 09-7636672
personשעות פעילות מענה טלפוני בימים א', ג', ה' - בין השעות 08:30-13:00
personהערות קבלת קהל מתקיימת באמצעות זימון תור מראש

אודות המחלקה

מחלקת פרט נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידים שוני צרכים  בגילאי 3 עד 21.
מטרת העל של המחלקה לשפר את איכות חייהם של התלמידים ולשלבם באופן מטיבי בקהילה על פי יכולותיהם.

באחריות המחלקה:

 • קיום ועדות השמה לצורך קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחד.

 • שיבוץ התלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מטבי.

 • מעקב אחר השתלבות התלמידים.

 • קיום ועדות היוועצות רב מקצועיות  בשיתוף ההורים, צוותי החינוך של בתי הספר ואגפי הגיל השונים באגף החינוך בעירייה.

 •  פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות  במסגרות החינוך המיוחד בעיר.

 • קידום השילוב של התלמידים במסגרות החינוך הרגיל ובקהילה.

 • קיום שיתוף פעולה עם  הנהגת הורים מיוחדים כפר סבא specialfamilyks@gmail.com

 • פיתוח מקצועי של הסייעות החינוכיות.

 • תכלול של כל הגורמים המטפלים בתלמידים עם צרכים מיוחדים: מתי"א, רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער.

מסגרות החינוך המיוחד:

 • 22 גני ילדים: לילדים מעוכבי התפתחות, ללקויי תקשורת- ASD, לליקויי שמיעה, לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מועדונית לתלמידי גני החינוך המיוחד.

 • שני בתי ספר: גוונים –לתלמידים עם בעיות התנהגותיות ורגשיות .סאלד- לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

 • מרכז חינוכי  בבית חולים מאיר לתלמידים מאושפזים.                    

 • כיתות לתלמידים ליקויי למידה בבתי הספר הרגילים, כיתות לתלמידים לקויי תקשורת  ASD בבתי הספר הרגילים.

קב"סים:

קצין בקור סדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ועל פי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך.
תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני ההיבטים עיקריים:

 1. בקרה ואכיפה של חוק חינוך חובה והבטחת לימודיו של התלמיד במוסד חינוכי מוכר.

 2. הנחיה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה כחלק מהעבודה החינוכית טיפולית.

הקב"סים פועלים בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי והטיפולי בגן ובבית הספר, המשפחה וגורמים מקצועיים בקהילה.

אוכלוסיית היעד:
תלמידים בגילאי 3 עד 18 המאופיינים בנשירה גלויה וסמויה.
תלמידים חדשים בעיר או חוזרים מפנימיות הזקוקים להכוון והוריהם.

באחריות הקבסי"ם:

 • מעקב וטיפול אחר הביקור הסדיר של התלמידים במסגרות החינוך השונות.

 • איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסיכון ומניעת נשירה.

 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.

 • בניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.

 • שיתוף פעולה עם גורמים שונים בקהילה, כגון: מתי"א רווחה, שירות פסיכולוגי, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.