מנהל המחלקה: הרב שמואל אברך - 052-7644199

מחלקת עירובין בעיר כפר סבא דואגת לקיומו של עירוב הלכתי סביב כל העיר.

העירוב נבדק בקפידה בכל סוף שבוע (חמישי, שישי) על ידי קבלן תחזוקה ומפוקח בפיקוח הלכתי ע"י הרבנות המקומית,

ובפיקוח הרב שמואל אברך שליט"א.

לעירוב מספר אפשרויות: חומה (מזרח העיר- רכבת), תל מתלקט, עמודים וחוטים הנותנים עירוב מדוקדק לכל חלקי העיר.

לדיווח על ליקויים בעירוב ניתן לפנות ישירות לקבלן המבצע: 053-3119161

תוואי עירוב בכפר-סבא