קבלת קהל בתיאום מראש

טלפון: 09-7905600

לתשומת לבכם: רק תעודת כשרות מקורית ברת תוקף היא ההוכחה לכשרות העסק.

בתי עסק כשרים בכפר-סבא:

 לפורטל כשרות בתי עסק המשרד לשירותי דת

רשימת בתי עסק מאושרים לקבלת תעודת כשרות

דוגמה לתעודת כשרות

טפסים:

טופס בקשה לקבלת תעודת כשרות

כתב התחייבות בעל עסק לקבלת תעודת כשרות