אודות מחלקת כשרות

קבלת קהל בתיאום מראש.
טלפון: 09-7905600

לתשומת לבכם: רק תעודת כשרות מקורית ברת תוקף היא ההוכחה לכשרות העסק.

לתשלום אגרת כשרות בכרטיס אשראי

בתי עסק כשרים בכפר-סבא:
למעבר לפורטל כשרות בתי עסק המשרד לשירותי דת

טפסים:

רישום למאגר מועמדים למשרת משגיח כשרות

טופס בקשה לקבלת תעודת כשרות (להדפסה)

כתב התחייבות בעל עסק לקבלת תעודת כשרות (להדפסה)