רו"ח אורית גנדל- דנאי
סגנית גזבר ומנהלת חשבונות ראשית
09-7649125
*לפניות בנושא ארנונה וגביה, יש לפנות למוקד הכנסות העירייה בטל' 09-7750000
 
מחלקת הנהלת חשבונות עוסקת ברישום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות כסף ברשות.
 
 • רישום פעולות וביצוע התאמות מול רשויות שונות ומשרדי הממשלה
 • בדיקה ואישור חשבונות ספקים לתשלום, פתיחה ועדכון נתוני ספקים, הכנת אישורי ניכוי מס  במקור שנתיים לספקים, התאמות מול ספקים
 • רישום וביצוע התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים, טיפול במלוות שמקבלת הרשות
 • עריכת דו"חות מע"מ וניכויים חודשיים ותשלומם לרשות המסים
 • הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה
 • הפקת דו"חות שונים ע"פ דרישת ההנהלה
 • עריכת ביקורת על כל הרישומים בספרי הנה"ח
 • הכנת חומר לביקורת של גופי ציבור כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי ועבודה ול המבקרים
 • עבודה מול חשבי האגפים, ריכוז החומר והנחייה
 • טיפול בתמיכות
 • טיפול בהזמנות החל מאישור סעיף תקציבי ועד לאישור הזמנה (כולל)
 • קליטת שריונים בחוזים
 • התאמות מול רישומי מחלקת שכר וגבייה.