מיכאל זלדין
סגן מהנדסת העיר למבני ציבור ותשתיות
09-7901616

כתובת למשלוח מכתבים: רחוב ויצמן 135
פקס: 09-7673139
לאנשי קשר במינהל הנדסה

מחלקת בינוי ופיתוח מוסדות

המחלקה אחראית על התחומים הבאים: בינוי, פיתוח, שדרוג, שיפוץ והנגשה של כלל המוסדות בעירייה, על כל המבנים, מתקנים ומערכותיהם.
המחלקה פועלת בהתאם לתכנית עבודה שנתית סדורה אשר הוכנה ע"י מנהל המחלקה בתיאום עם אגפים שונים בעירייה כגון: אגף החינוך, רווחה, תרבות והנהלת העירייה.

מחלקת תפעול ותחזוקת מוסדות הציבור

ישראל זמוסטיאנו – מנהל המחלקה
המחלקה מטפלת בפניות בתחומי אחזקה ואחזקה מונעת, החלפת חול בארגזי חול ,שדרוג חצרות במוסדות חינוך, עבודות בטיחות במוסדות חינוך, גידור פנימי במוסדות חינוך, תחזוקת מתקני חצר בכל בתי ספר וגני הילדים (כולל בדיקה חודשית, שנתית ותלת שנתית).
בנוסף מטפלת המחלקה בנושאים שוטפים במוסדות חינוך וציבור כגון ניקוי גגות, מעליות. 
טל': מוקד עירוני 106