חיים אבן
ממונה בטיחות מוסדות חינוך ובטיחות בעבודה
09-7649200

פקס: 09-7646468
כתובת: רחוב ויצמן 136, כפר-סבא.

מחלקת בטיחות עוסקת בשני תחומים עיקריים:

  1. בטיחות וגיהות בעבודה:
  • איתור מפגעי בטיחות והתרעה עליהם בפני יחידות העירייה, על מנת לתקנם.
  • הדרכה של עובדים בנושאי תאונות עבודה ומחלות מקצוע (בשיתוף עם אגף משאבי אנוש).
  • קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
  • תיאום ושיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות.
  1. בטיחות מוסדות חינוך:  
  • ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך ברשות
  • הפצת הנחיות בטיחות למנהלי מוסדות החינוך ומתן ייעוץ שוטף.
  • סיוע מקצועי למחלקת תחזוקת מבנים ולאגף החינוך ברשות, בכל הקשור להצבת מתקני משחקי ילדים במוסדות החינוך.
  • קיום סדרי בטיחות נאותים ומתן אישורי בטיחות למוסדות חינוך, לקייטנות בעיר ועוד.

למידע ועדכונים אודות אישורי בטיחות עירוניים

קישורים מומלצים: