מדור פיקוח עירוני מטפל במפגעי איכות הסביבה בהתאם לחוקי העזר העירוני.
הטיפול נעשה בהמשך לפניות תושבים למוקד העירוני ועל פי תוכנית עבודה וארועים ייזומים ברחבי העיר.

תשלומי דוחות פיקוח:

לצורך ביצוע תשלום על דוחות יש להיכנס לקישור:

לתשלום על דוחות פיקוח

הגשת ערעור על דו"ח/בקשה להישפט 

לצורך הגשת ערעור על דוח פיקוח יש להיכנס לקישור הבא, ולבחור בסוג שירות 'פיקוח':

להגשת ערעור על דוח / בקשה להישפט