מדד מענה טלפוני דצמבר 2020:

מדד טלפוני עירוני דצמבר 2020

מדד מענה טלפוני נובמבר 2020:

מדד טלפוני עירוני נובמבר 2020

מדד  מענה טלפוני אוקטובר 2020:

יחידה

כמות שיחות

כמות ננטשות

אחוז מענה

רשות החניה

1552

49

97%

מרכז שירות תרבות

363

12

97%

מוקד עירוני

15109

1362

92%

חזות העיר

254

40

86%

הנדסה

390

118

77%

אגף חינוך

198

76

72%

גני ילדים צוותים

816

381

68%

גני ילדים

125

123

50%

מדדי טלפוניה עירוניים יוני – ספטמבר 2020:

שם היחידה

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן  המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

זמן המתנה ממוצע

זמן ממוצע לנטישה

אחוז מענה מאי 2020 מדד קודם

מוקד 106

91%

69021

75793

01:03

02:44

91%

רשות החניה

90%

9408

10443

01:17

02:43

93%

חזות העיר

73%

1572

2159

00:45

02:55

86%

הנדסה

62%

2693

4345

01:21

06:19

19.50%

מרכז שירות תרבות

58%

6075

10561

10:18

16:56

64%

אגף חינוך

51%

753

1467

03:48

10:32

59%

גני ילדים

49%

8473

17324

05:36

17:49

56.50%

גני ילדים צוותים

47%

667

1411

03:00

12:09

42%

ממוצע עירוני

65%

98662

123503

03:23

08:30

64%

מדד  מענה טלפוני מאי 2020:

שם היחידה

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

זמן המתנה ממוצע

זמן ממוצע לנטישה

אחוז מענה בפברואר 2020 מדד קודם

רשות החניה

93%

1,768

1,909

00:56

01:59

91%

מוקד 106

91%

21,790

23,893

00:58

01:22

93%

חזות העיר

86%

457

532

00:22

01:41

94%

שכר

85%

192

226

00:26

01:34

95%

מרכז שירות תרבות

64%

979

1515

03:07

04:10

97%

אגף חינוך

59%

63

94

02:14

05:21

67%

גני ילדים

56.50%

850

1,503

08:37

05:21

 

קונסרבטוריון

50%

65

129

01:24

05:22

81%

מוקד צוותים גני ילדים

42%

315

746

02:22

05:16

67%

משאבי אנוש

28%

214

768

01:58

04:38

65%

הנדסה

19.50%

148

760

01:38

08:14

73%

ממוצע עירוני

61%

26,841

32,075

02:11

04:05

82%

מדד טלפוני עירוני פברואר 2020

שם היחידה

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

זמן המתנה ממוצע

זמן ממוצע לנטישה

אחוז המענה בינואר 2020 במדד הקודם

מרכז שירות תרבות

97%

828

857

00:39

01:56

98%

שכר

95%

359

377

00:36

02:24

88%

חזות העיר

94%

462

491

00:14

01:00

94%

מוקד 106

93%

13,734

14,690

00:34

01:03

91%

רשות החניה

91%

1,401

1,536

00:58

01:25

95%

קונסרבטוריון

81%

89

110

00:15

00:49

 

הנדסה

73%

690

939

01:05

05:26

71%

מוקד צוותים גני ילדים

67%

1,663

2,478

01:43

02:15

63%

אגף חינוך

67%

735

1,092

01:41

04:19

48%

משאבי אנוש

65%

143

219

01:16

03:09

56%

ממוצע עירוני

86%

21,079

24,474

00:48

02:02

79%

מדד טלפוני עירוני ינואר 2020

תאריכי הבדיקה
ינואר 2020

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן  המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

כמות השיחות שנכנסו לIVR

זמן המתנה ממוצע

זמן ממוצע לנטישה

אחוז המענה בדצמבר 2019 במדד הקודם

מרכז שירות תרבות

98%

877

891

1,406

00:21

01:47

98%

רשות החניה

95%

1,487

1,568

3,151

01:38

00:44

93%

חזות העיר

94%

590

630

784

00:14

00:53

95%

מוקד 106

91%

16,154

17,788

20,457

00:36

01:19

92%

שכר

88%

200

228

1,436

01:30

04:14

76%

גני ילדים תושבים

82%

925

1,133

1,564

02:26

03:11

70%

הנדסה

71%

749

1,062

1,062

01:07

04:13

66%

מוקד צוותים גני ילדים

63%

1,962

3,093

3,093

01:45

02:26

69%

משאבי אנוש

56%

142

252

954

01:01

02:27

75%

אגף חינוך

48%

654

1,374

1,394

01:28

03:20

56%

 ממוצע עירוני

 79%

 23,740

 28,019

 35,301

 1:12

 02:37

 79%