מדד טלפוני עירוני דצמבר 2019

תאריכי הבדיקה 
דצמבר 2019

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

כמות השיחות שנכנסו לIVR

זמן המתנה ממוצע

זמן ממוצע לנטישה

אחוז המענה בנובמבר 2019 במדד הקודם

מרכז שירות תרבות

98%

988

1,012

1,728

0:31

01:51

95%

חזות העיר

95%

617

649

851

0:17

01:40

96%

מוקד 106

92%

16,619

18,117

20,348

0:43

01:11

91%

רשות החניה

93%

2,057

2,205

4,282

01:01

01:25

91%

משאבי אנוש

75%

203

270

1,180

0:41

02:22

86%

שכר

76%

278

366

1,145

0:45

01:53

60%

גני ילדים תושבים

70%

335

480

777

01:34

03:09

56%

מוקד צוותים גני ילדים

69%

677

979

979

01:36

03:33

58%

הנדסה

66%

805

1,219

1,219

01:14

06:11

72%

אגף חינוך

56%

386

691

692

0:36

08:47

68%

קונסרבטוריון

35%

119

344

372

0:48

01:51

82%

ממוצע עירוני

84%

24,897

29,713

117,203

0:50

02:19

83%

 

מדד טלפוני עירוני 24.11.19-29.11.19

דירוג

תאריכי הבדיקה 24.11.19-29.11.19

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן  המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

כמות השיחות שנכנסו לIVR

אחוז המענה שבוע קודם

1

מרכז שירות תרבות

98%

290

297

569

95%

2

רשות החניה

97%

396

396

804

87%

3

משאבי אנוש

95%

52

55

223

86%

4

שכר

95%

60

63

204

57%

5

איכות סביבה

93%

161

172

185

96%

6

מוקד 106

93%

3,214

3453

3,801

91%

7

קונסרבטוריון

76%

36

47

54

89%

8

אגף חינוך

74%

113

152

152

81%

9

הנדסה

61%

174

282

282

77%

10

גני ילדים תושבים

50%

73

145

210

54%

11

מוקד צוותים גני ילדים

46%

354

770

770

50%

 

ממוצע עירוני

80%

4,923

5,832

7,254

 

מדד טלפוני עירוני 10.11.19-21.11.19

מדד טלפוני עירוני נובמבר2019

דירוג

תאריכי הבדיקה 10.11.19-21.11.19

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן  המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

כמות השיחות שנכנסו לIVR

אחוז המענה במדד הקודם

1

איכות סביבה

96%

273

284

310

98%

2

מרכז שירות תרבות

95%

532

560

936

93%

3

מוקד 106

91%

7,474

8227

9,209

90%

4

קונסרבטוריון

89%

91

102

109

77%

5

רשות החניה

87%

769

883

1668

95%

6

משאבי אנוש

86%

104

121

493

80%

7

אגף חינוך

81%

190

235

235

47%

8

הנדסה

77%

384

497

497

74%

9

שכר

57%

160

283

671

53%

10

גני ילדים תושבים

54%

156

289

447

63%

11

מוקד צוותים גני ילדים

50%

762

1529

1529

53%

 

ממוצע עירוני

78%

      10,895

      13,010

      16,104

75%

מדד טלפוני עירוני 3.11.19-7.11.19

דירוג

תאריכי הבדיקה 3.11.19-7.11.19

אחוז מענה מתוך השיחות שנענו בזמן המענה הטלפוני

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

כמות השיחות שנכנסו לIVR

אחוז המענה שבוע קודם

1

איכות סביבה

98%

102

104

115

91%

2

רשות החניה

95%

376

395

803

94%

3

מרכז שירות תרבות

93%

400

426

657

93%

4

מוקד 106

90%

3,478

3872

4,237

88%

5

משאבי אנוש

80%

63

79

313

62%

6

קונסרבטוריון

77%

60

78

87

53%

7

הנדסה

74%

227

306

306

62%

8

גני ילדים תושבים

63%

115

181

286

52%

9

שכר

53%

95

180

437

59%

10

מוקד צוותים גני ילדים

53%

472

878

878

52%

11

אגף חינוך

47%

92

194

194

27%

 

ממוצע עירוני

75%

 

 

 

67%

 

מדד טלפוני עירוני 27.10.19-01.11.19

דירוג

תאריכי הבדיקה 27.10.19-01.11.19

כמות שיחות שנכנסו למרכזיה בכל שעות ( IVR )

כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

כמות השיחות שנענו בזמני המענה של המחלקה

אחוז המענה מתוך השיחות שנענו

איך נקבע אחוז המענה

1

 

רשות החניה

621

290

272

94%

כמות שיחות שנענו בזמני המענה חלקי () כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

2

מרכז שירות תרבות

808

486

450

93%

 

3

איכות סביבה

151

134

122

91%

 

4

מוקד 106

4917

4395

3,885

88%

 

5

משאבי אנוש

399

104

65

62%

 

6

הנדסה

320

320

197

62%

 

7

שכר

486

199

117

59%

 

8

קונסרבטוריון

216

152

80

53%

 

9

מוקד צוותים גני ילדים

551

551

288

52%

 

10

גני ילדים תושבים

284

199

105

52%

 

11

אגף חינוך

464

456

127

27%

כמות שיחות שנענו בזמני המענה חלקי () כמות השיחות שהתקבלו בשעות המענה הטלפוני של המחלקה

 

ממוצע

 

 

 

67%

 

מדד טלפוני עירוני 20.09.19 -15.09.19

תאריכי הבדיקה 15.9.19-20.09.19

כמו שיחות שנכנסו למרכזיה ( IVR )

כמות שיחות נענו בזמני המענה

22.09.19

15.9.19

8.9.19

1.9.19

18.8.19

ממוצע חודשי

מרכז שירות תרבות

914

596

95%

96%

82%

94%

96%

93%

איכות סביבה

128

119

94%

93%

95%

88%

99%

94%

רשות החניה

643

306

92%

92%

93%

93%

94%

93%

מוקד 106

5000

4,452

92%

86%

88%

92%

91%

90%

משאבי אנוש

234

40

90%

82%

96%

90%

83%

88%

הנדסה

216

170

79%

73%

75%

57%

77%

72%

קונסרבטוריון

109

71

72%

87%

83%

50%

פגרה

73%

אגף חינוך

182

121

67%

63%

46%

43%

48%

53%

מוקד צוותים גני ילדים

586

362

61%

63%

71%

61%

75%

66%

גני ילדים תושבים

358

269

61%

45%

46%

35%

56%

49%

שכר

363

154

24%

50%

19%

91%

98%

56%

ממוצע

 

 

75%

75%

72%

72%

82%

75%

מדד טלפוני עירוני 12.09.19 -08.09.19

מקום בדירוג השבוע

תאריכי הבדיקה 18.8.19-29.8.19

כמות שיחות הנכנסות

15.9.19

8.9.19

1.9.19

18.8.19

ממוצע חודשי

 1.  

מרכז שירות תרבות

697

96%

82%

94%

96%

92%

 1.  

איכות סביבה

152

93%

95%

88%

99%

94%

 1.  

רשות החניה

425

92%

93%

93%

94%

93%

 1.  

קונסרבטוריון

143

87%

83%

50%

פגרה

73%

 1.  

מוקד 106

4,353

86%

88%

92%

91%

89%

 1.  

משאבי אנוש

91

82%

96%

90%

83%

88%

 1.  

הנדסה

352

73%

75%

57%

77%

71%

 1.  

אגף חינוך

253

63%

46%

43%

48%

50%

 1.  

מוקד צוותים גני ילדים

529

63%

71%

61%

75%

68%

 1.  

שכר

157

50%

19%

91%

98%

65%

 1.  

גני ילדים תושבים

377

45%

46%

35%

56%

46%

 

ממוצע

 

75%

72%

72%

82%

75%

 מדד טלפוני עירוני 06.09.19 -01.09.19

תאריכי הבדיקה 01/09/2019-06/09/2019

כמות שיחות הנכנסות

אחוז השיחות שנענו מתוך השיחות שנכנסו 8.9.19

אחוז השיחות שנענו מתוך השיחות שנכנסו 1.9.19

הערות

משאבי אנוש

63

96%

90%

נבקש לציין שהיה קשה לקבל מענה מהאגף זאת כתוצאה של מחלה של מספר נציגות

איכות סביבה

147

95%

88%

רשות החניה

רשות החניה

412

93%

93%

איכות סביבה

מוקד 106

5,116

88%

92%

הנדסה ורישוי עסקים

קונסרבטוריון

192

83%

50%

 

מרכז שירות תרבות

1,067

82%

94%

גני ילדים

הנדסה

302

75%

57%

 

מוקד צוותים גני ילדים

676

71%

61%

משאבי אנוש

גני ילדים תושבים

413

46%

35%

 

אגף חינוך

394

32%

43%

 

שכר

234

19%

91%

תקופת הכנת משכורת

ממוצע

 

71%

72

 

 

מדד טלפוני עירוני 29.08.19 -18.08.19

תאריכי הבדיקה 18.8.19-29.8.19

כמות שיחות הנכנסות בתאריכי הבדיקה

אחוז השיחות שנענו מתוך השיחות שנכנסו 1.9.19

18.8.19 אחוז השיחות שנענו

איכות סביבה

315

88%

99%

אגף חינוך

339

43%

48%

הנדסה

523

57%

77%

משאבי אנוש

100

90%

83%

רשות החניה

714

93%

94%

מוקד צוותים גני ילדים

446

61%

75%

מוקד 106

7,441

92%

91%

מרכז שירות תרבות

854

94%

96%

שכר

133

91%

98%

קונסרבטוריון

407

50%

פגרה

גני ילדים תושבים

1,232

35%

56%

ממוצע

 

72%

82%