נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

קבלת פנייה אישור בכתב על קבלת הפנייה וכן העברת הפנייה בצירוף מכתב אישור על הקבלה לגורמי העירייה הרלוונטיים לשם המשך טיפול ומענה בכתב לאזרח. עד יום 

00:001:00:00

טיפול בתלונה עד תום התהליך (תושב) כל תלונה של תושב העיר כפר סבא נבדקת לגופה (בדיקות, תשאולים ביקורת). עד 365 ימים  

00:365:00:00

טיפול בתלונה עד תום התהליך (גורם חיצוני) טיפול בפניות של גורמים חיצוניים כמו: משרד מבקר המדינה, התנועה לאיכות השלטון, חברי כנסת, וכו' עד שנה. כל תלונה נבדקת לגופה (בדיקות, תשאולים ביקורת). עד 365 ימים

00:365:00:00