תמונה נושאית מגוון מיני צומח וחי

היחידה האזורית לאיכות הסביבה מפעילה תוכנית חינוכית ייחודית למיפוי מגוון המינים המקומי.
בתוכנית זו לומדים התלמידים על משבר מגוון המינים העולמי, חשיבות מגוון המינים לקיומנו, ועל סוגיות של שימור מול פיתוח עירוני. במהלך התוכנית יוצאים התלמידים למעבדות שדה בקרבת בית הספר בהן הם חווים מפגש בלתי אמצעי עם הטבע העירוני, והם חוקרים, מצלמים ומגדירים מיני צומח ובעלי חיים. כל מיני בעלי החיים והצמחים שתועדו, רוכזו ל"מאגר מגוון המינים העירוני", המיועד לרווחת התושבים ומהווה מגדיר מצולם לטבע העירוני בכפר סבא.

מגדירי חי וצומח:

מדוע כל כך חשוב לשמור על מגוון המינים?