ביולי 2019 התקיים בבית רייזל בעיר כנס שיתוף ציבור בהשתתפות תושבים, במהלכו הוצג הפרויקט.

כנס תושבים להצגת פרויקט

כנס תושבים להצגת פרויקט

עלון מידע לתושב

מצגת שיתוף ציבור