תושבות ותושבים יקרים,

לתשומת לבכם, משרדי העירייה שבו לקבלת קהל.
למען שמירה על בריאותכם ובריאות עובדי העירייה, כל מי שמעונין בתיאום פגישה פרונטלית במשרדי העירייה, יידרש בהצגת תו ירוק.

לפרטים נוספים