יוסף שמש

יליד סלובקיה, אשר שנות נעוריו עברו עליו כפליט מלחמה, תחילה בהונגריה ואחר כך כאסיר ברוסיה. כחבר בתנועת "מכבי הצעיר" עלה לארץ במסגרת עליה ב', וגורש על ידי הבריטים לקפריסין, שם היה פעיל בארגון המחנה.
בשנת 1948 עלה ארצה והצטרף לגרעין הסלובקי בקבוץ גניגר. בשנת 1951 הגיע לכפר סבא, בה השתלב במערכת החינוך ולצד עבודתו כמורה עסק בפעילות חינוכית התנדבותית: ארגון החינוך המשלים במסגרת בתי הנוער, ארגון קייטנות עירוניות, ארגון בימות יום העצמאות וטקסי זיכרון לשואה ולגבורה.
במשך שמונה שנים שימש כמנהל בית הספר ע"ש מנחם אוסישקין. במלחמת יום הכיפורים שכל את בנו אבינועם ז"ל.   מזה שנים פעיל בארגון "יד לבנים" המקומי והארצי ודואג למשפחות השכול.
יוזם ומארגן טיפוח בית הקברות הצבאי בעיר, בשיתוף תלמידים, חברי פרויקט "תלמידים למען הקהילה". בשנים האחרונות נטל על עצמו גם את ריכוז הפעילות בעמותת "לב אל לב" בכפר סבא.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא.