יוסף סודמי

עלה ארצה בשנת 1944 מתימן. תוך כדי עבודתו בפרדס, ואחר כך כפועל בניין, עסק בצרכי ציבור באמונה, שלא על מנת לקבל פרס.
יוסף סודמי היה חבר המועצה המקומית במשך שלוש שנים והיה פעיל בוועדותיה.
כיהן כחבר המועצה הדתית ובהנהלת חברה קדישא. מיוזמי הקמת בית הכנסת הראשון ליוצאי עדת תימן.
במשך כל שנות פעילותו הציבורית בכפר סבא הוכיח דבקות ומסירות והקפדה יתרה על כל המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו בדרכי נועם ובנתיבות שלום.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל ו-75 לכפר סבא.