*קטע זה נמצא בשלבי תכנון

טיוטות שטרם אושרו 

דרך השרון 2929-001-2
טשרניחובסקי 2929-003-004