מצורפת בזאת מצגת טיוטה לשלב תכנון מישיבה לשיתוף עם משמר האילנות בתאריך 26.4.18.

הובהר שהקטע שעבורו יש תכנון בנושא העצים הינו של ויצמן מזרח בלבד, לפיכך, המספרים דנים בעיקר בו.
 
כמו כן, הנתונים הכללים לכלל הפרויקט מועברים בשקיפות.
 
על כל אלו יש להוסיף כי אין אלו מספרים סופיים הנוגעים להיקף הפרויקט ומובילי הפרויקט פועלים עוד על מנת לשנות את המספרים הסופיים.

המספרים הסופיים יתקבלו רק לאחר אישור העירייה.

לכניסה למצגת טיוטה לתכנון "מהיר לעיר" בשיתוף משמר האילנות 26.4.18 לחצו כאן