להסדרי נגישות פרטניים, ניתן לפנות לכל בית ספר באמצעות הטלפון וכתובת המייל המופיעים מטה.

שם כתובת טל'

אתר אינטרנט

אילן רמון

אז"ר 18

09-7444372
09-7441952

לאתר בית הספר
אלון 

זאב גלר 6

09-7601693
09-7441098

לאתר בית הספר

בר לב 

תל-חי 102

09-7678466

לאתר בית הספר
שז"ר

זאב גלר 27

09-7411767
09-7425775

לאתר בית הספר
שרת 

זאב גלר 29

09-7407520

 

לאתר בית הספר

החטיבה החדשה ע"ש יורם טהרלב

נעמי שמר 4

09-7451663

לאתר בית הספר

ממלכתי דתי:

שם כתובת טל' אתר אינטרנט

 אולפנית הראל

 תל חי 70

09-7650316 לאתר בית הספר

תורה ומדע ע"ש זבולון המר

תל חי 87

09-7680811 לאתר בית הספר