זילפה בוכלצב

זילפה בוכלצב, בת למשפחה ציונית מליטא שידועה היתה בפעולות צדקה ומתן בסתר לנזקקי הקהילה בגולה. בוגרת תיכון וסמינר יהודי לגננות, שעלתה כציונית לארץ.
יחד עם בעלה מישה ז"ל – מוותיקי המושבה, הקימה בית חם ופתוח לכל נזקק.
את כל מאודה ומרצה היא השקיעה למען הקהילה.
פעלה ללא לאות בהקמת והפעלת מעון יום של ויצ"ו, לילדים. כפעילה מרכזית בויצ"ו היתה ממקימות ומפעילות "בית שרה".
תמיד נרתמה לסייע לקליטת עליה. על ידי לימוד השפה וכשהיה צורך, גם בארוח ממושך בביתה.
טרם הקמת המדינה נרתמה לסייע ללוחמי הישוב אם במרק חם ואם בסיוע אחר טרם יציאתם לקרבות.   אחת "הדודות" הטובות המוכרות לכל חייל, ונציגת כפר סבא מול היחידה המאומצת שזכתה לסיוע רב בזכותה של זילפה. לאות הוקרה על פועלה הרב והמתמשך קבלה מדליית זהב מיו"ר "האגודה למען החייל".
ועל כל אלה מוענק לה התואר יקירת כפר סבא.