ועדת תנועה מקומית

שם

תפקיד

אחר

הילן דהרי

יו"ר

יועצת תנועה 

בועז גרוס

יועץ

 

מיכל בן הרוש

נציגת עירייה מקצועית

מנהלת מח' פיקוח אכיפה 

איציק שי נציג עירייה מקצועי מח' פיקוח אכיפה 
זהר מדמון נציג עירייה מקצועי מנהל אגף תפעול ותחזוקה
עודד דימרי   נציג עירייה מקצועי  מחלקת עבודות ציבוריות 

אליק יופה

 

נציג משטרה  אגף תנועה משטרת כפר סבא

רפי וקסלר

נציג משטרה  אגף תנועה משטרת כפר סבא
צבי אפרת   נציג עירייה מקצועי סגן גזבר העירייה
ישראל בר סלע נציג עירייה מקצועי  התובע העירוני
אפרת כהן מזכירת הועדה רכזת ועדת תנועה וחניות נכים

 

פרוטוקולים ועדת תנועה מקומית