ועדת שימור אתרים

שם

תפקיד

סיעה/אחר

 מ"מ

רפי סער

יו"ר

ראש העיר

 
אברהם ממה שיינפיין חבר תפוח עו"ד אהוד יובל לוי
עילאי הרסגור הנדין חבר מרצ פליאה קטנר
פינחס כהנא חבר כפר סבא מתקדמת  
מהנדס/ת העיר חבר/ה    
ירדנה ויזנברג מייעצת מקצועית ומזכירת הועדה מנהלת המוזיאון  

 

פרוטוקולים ועדת שימור אתרים